Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
domov Meniny má Dušan  Počet návštev: 1023574          SK EN DE FR
9. - 13.5. základný barmanský kurz flash_news 10.5. ZRPŠ I.E,II.F,III.D,E flash_news 11.5. Štúrov Zvolen – súťaž v rétorike, Cervesario – vzdelávací program COVaP, Otvorenie gril. sezóny – I.ADNŠ, súťaž „Naj tortička na stužkovú“ flash_news 12.5. prijímacie skúšky – II.termín flash_news 13.5. návšteva cvičnej firmy z Kene flash_news 16.5. výsledky prijímacích skúšok flash_news 18.5. klasifikačná porada – V.A,B,IV.C,II.ADNŠ flash_news 19.5. odovzdávanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí (študijné odbory) a zápis flash_news 19.5. Tatranský kuchár – celoslovenská súťaž, I.pomoc – súťaž družstiev flash_news 25.5. Medovina v gastronómii – vzdelávací program COVaP flash_news 27.5. klasifikačná porada III.D,E flash_news 30.5. - 3.6. maturitné skúšky – ÚFIČ, vyučovanie podľa osobitného harmonogramu flash_news 30.5. OŽAZ III.A,B,C, exkurzia Planetárium flash_news 31.5. OŽAZ III.A,B,C flash_news

banner

MATURITA 2016 – HARMONOGRAM ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MS


AKTUALIZOVANÉ: 25. 5. 2016; Výsledky prijímacích skúšok pre študijné odbory hotelová akadémia a pracovník marketingu


AKTUALIZOVANÉ: 25. 5. 2016; Výsledky prijímacieho konania pre učebné odbory kuchár, čašník, cukrár, aranžér, DUÁLNE VZDELÁVANIE kuchár, čašník
Mgr. Peter Pirončiak | 26.5.2016 05:55

Videli sme Warhola

Existujú len dve múzea moderného umenia ikony pop artu Adny Warhola na Svete, Jedno v USA a druhé na Slovensku. So žiakmi učebného odboru aranžér sme navštívili jedinečnú a originálnu expozíciu umeleckých diel zakladateľa moderného umenia v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Výstavou nás sprevádzala skúsená lektorka, ktorá svojim odborným, ale zároveň akčným výkladom, ku každému dielu uviedla zaujímavé informácie zo života Andyho Warhola. Žiaci si odniesli cenné vedomosti k téme predmetu Dejiny umeleckoremeselnej práce.
Mgr. Peter Pirončiak | 25.5.2016 14:46

Festival zdravia

Dňa 25.5.2016 žiaci z 2.B a 3.A triedy s vyučujúcimi Ing.Lukáčovou a Mgr.Iľanovskou navštívili Festival zdravia v Ružomberku. Počas celého dňa prebiehali ukážky prípravy zeleninovo-ovocných smoothie, ochutnávka modernej kuchyne a prednášky odborníčky na zdravú výživu. V pohybovej zóne si žiaci mali možnosť vyskúšať rôzne pohybové aktivity napríklad tréning na balančnej doske alebo získať informácie o hladine cholesterolu v krvi, BMI indexe či množstve tuku v tele. Preverili sme si tak nielen náš zdravotný stav, zistili svoju krvnú skupinu, ale dozvedeli sme sa aj nové informácie o zdravom jedle, spánku a pohybe.

Ing. Gabriela Lukáčová | 25.5.2016 13:48

Tatranský kuchár 2016

Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov usporiadal 19.5.2016 jubilejný 25. ročník súťaže v živom varení spojenom s výstavou cukrárenských výrobkov a výrobkov studenej kuchyne.
Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriách: kuchár senior a kuchár junior. Do súťaže v živom varení o titul Tatranský kuchár 2016 sa prihlásilo 38 súťažiacich z toho 18 v kategórii junior. Našu hotelovú akadémiu úspešne reprezentovali Branislav Michalko z III.A a Denis Čonka z III.E. Odborná porota hodnotila prácu žiakov v kuchárskom štúdiu, použitie moderných technologických postupov, dodržanie časového limitu 45 minút a hlavne degustovala v priebehu prípravy a pred servírovaním. Jahňacie hrebienky skombinované s netradičnými prílohami, farebnosť vitamínových doplnkov, chute tatranských smrčkov a hlavne entuziazmus, kuchárske zručnosti oboch súťažiacich ocenila odborná porota bronzovými medailami. Verím, že skúsenosti, ktoré chlapci nadobudli, zúročia nielen v škole, ale aj na ďalších súťažiach. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme vedeniu školy, že nám umožnilo účasť na tejto súťaži. Žiakov na súťaž pripravili : executive chef p. Sklenár a Ing. Feriancová.
Ing. Michaela Feriancová | 23.5.2016 20:19

Barmanstvo je umelecké remeslo.

V dňoch od 9.05.do 16.05.2016 prebiehal na našej škole v rámci COV-základný barmanský kurz. Žiaci v hojnom počte prejavili záujem a svoj voľný čas zasvätili barmanskému umeniu. Pitie miešaných nápojov je pôžitok a my sme sa snažili toto potešenie vyčariť svojimi vlastnými rukami. Stres i tréma počas osvojenia si zručností sú namieste. Vyžaduje to nesmiernu odvahu, sústredenosť, um, risk, trpezlivosť, a to všetko násobiť láskou, ktorá dodáva nápojom neodolateľnú krásu a chuť. V drinku sa odráža srdce i um Barmana a k tomu milý úsmev vytvára hosťovi umelecké dielo, pre ktoré sa oplatí stať BARMANOM. Gratulujem všetkým žiakom, ktorí absolvovali túto cestu, pod odborným vedením pani učiteľky Mgr. Ruženy Baranovej.
Mgr. Ružena Baranová | 20.5.2016 12:14

Vivat academia

Vedenie Hotelovej akadémie, spolu so všetkými pedagógmi a ŽŠR sa dnes slávnostne rozlúčilo s maturantmi, ktorí odchádzali na akademický týždeň. Prajeme im, aby úspešne zvládli svoju maturitnú skúšku.
Drahomíra Uličná | 20.5.2016 11:18

Drahomíra Uličná | 20.5.2016 11:16

Družstvá prvej pomoci mladých

Dnes sa v areáli Slovenského červeného kríža konala súťaž prvej pomoci mladých, ktorej sa zúčastnila aj naša škola. V konkurencii 9 tímov sme obsadili pekné šieste miesto a odniesli veľa skúseností
do budúcnosti, ale aj do reálneho života , nakoľko sami nevieme, kedy prvú pomoc budeme potrebovať. Našu školu vzorne reprezentovali Ján Krátky a Tomáš Mlynček z I.B, Dominika Kustrová a Kristína Karníková z I.A a poslednýkrát hájili naše farby Majka Lukačiková a Martin Grísnik z V.B.Všetkým ďakujeme a maturantom držíme palce.
Mgr. Jana Lehotská | 19.5.2016 19:09

Vedomostná súťaž o olympizme pre SŠ

V dňoch 18.4 do 12.5.2016 Slovenský olympijský výbor (SOV) vyhlásil on-line súťaž o olympizme pre stredné školy. Do súťaže sa zapojilo len 28 škôl z celého Slovenska. Našu školu HA LM reprezentovalo družstvo z III.A v zložení: Timea Čolláková, Michaela Nižníková, Monika Staroňová, Matej Hajtmanský. Družstvá súťažili v 4 súťažných kolách – 40 otázok. Škola dostala čestné uznanie od SOV a žiaci malú pozornosť kľúčenku LOH Rio 2016.
Ďakujeme žiakom III.A za vzornú reprezentáciu školy.
Mgr. Jana Hošalová | 19.5.2016 10:06

Someliersky kurz - začiatočník

V dňoch od 02.05.2016 do 17.05.2016 sa na našej škole v rámci COV pod vedením profesionálnej somelierky PhDr. A. Žiklovej uskutočnil Someliersky kurz - začiatočník, ktorého sa zúčastnili žiaci z 1.A,B,E triedy a vybraní žiaci z 3.D triedy, ako aj predsedníčka PKSS - Ing. M. Feriancová v pozícii hosťa. Počas týchto dní sa žiaci oboznámili s históriou, pestovaním a servisom vína, pričom nadobudli nielen teoretické vedomosti, ale aj odborné praktické zručnosti aj z oblasti odporúčania vín k pokrmom. Všetci zúčastnení zvládli záverečné skúšky - písomný test a servis tichého bieleho vína. Gratulujeme im a veríme, že naďalej budú rozvíjať svoje vedomosti v oblasti somelierstva.
PhDr. Anna Žiklová | 18.5.2016 21:08

Prihlásenie
user
pass
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner